Nolimal d.o.o., mehanska varnostna tehnika
Cesta pod goro 42
Borovnica
1353
Slovenija
info@nolimal.si
Facebook

Kako pravilno izmerimo cilindrični vložek

Za izdelavo Cilindričnega vložka sta skoraj vedno potrebni 2 dimenziji:

 

  • Dimenzija zunanjega dela (A) To je del ki je na zunanje strani vrat. Pomembno je da pri merjenju upoštevamo tudi debelino zunanjega ščita, oziroma dodatnih zaščit na vratih. Dolžina cilindričnega vložka ne sme biti daljša od skupne širine zunanjega dela vrat. Če cilindrični vložek na zunanji strani ni poravnan z varnostnim ščitom tvegamo lom cilindičnega vložka v primeru vloma.
  • Dimenzija Notranjega dela (B) To je del na notranji strani vrat (v prostoru). Na notranji strani imamo lahko namesto zaklepanja s ključem tudi tako imenovani »gumb«. Gumb na dimenzijo cilindričnega vložka ne vpliva in ga ne merimo.

 

Cilindrični vložek izmerimo tako da pri odprtih (gledamo jih bočno) pomerimo od sredine vijaka do skrajne točke vrat (oziroma varnostnega ščita).

Kako izmerimo cilindrični vložek?

 

Če smo cilindrični vložek vzeli iz vrat ga pomerimo na podoben način. In sicer od sredine cilindričnega vložka (luknja za vijak) na obe strani.

 

 

Če želimo izmeriti polovični cilindrični vložek potrebujemo za izdelavo samo zunanjo dimenzijo.