Nolimal d.o.o., mehanska varnostna tehnika
Cesta pod goro 42
Borovnica
1353
Slovenija
info@nolimal.si
Facebook

Vrtec, nižji razred osnovne šole

Nolimal - SAFE GARTEN

Rešitev mehanske varnostne opreme za vrtce in nižje razrede osnovne šole

 

Rešitev Nolimal - SAFE GARTEN je namenjena otrokom in zaposlenim v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole. Z njo vrtec, šola oziroma občina uredi mehansko varnostno opremo za zagotavljanje varnega bivanja otrok in primerno varno in udobno delo zaposlenih. Rešitev odpravlja težave z slabo, nefunkcionalno, neenotno, nedelujočo mehansko varnostno opremo vhodov, prehodov, vrat, oken ipd.

 

Cilj rešitve SAFE GARTEN je celovito in po potrebi fazno oceniti, predlagati izboljšave in urediti slabo mehansko varnostno opremo vrtca, ki je lahko sploh še ni, je poškodovana, slabo delujoča ali neenotna.

 

Starši bodo mirnejši, ker bodo vedeli, da je praktično zelo malo možnosti, da bi otrok, kljub skrbnemu varovanju, nekontrolirano zapustil krog vrtca ali se poškodoval. Sodelavci vrtca pa se boste osredotočali na vaše strokovno delo ter imeli enotno in kvalitetno urejeno zaklepanje objekta, prostorov in vrat ter urejeno varno hrambo pomembnih dokumentov in informacij.

 


Pomembni deli rešitve SAFE GARTEN so:

  1. Zapiralo ograjnih vrat - manj možnosti, da bi vrata ostala odprta in bi otrok lahko nenadzorovano odšel.
  2. Električni prijemniki, magneti - za kontrolo prehoda v primeru sile ali normalnem obratovanju.
  3. AMOK cilindrični vložek – za hitro zaklepanje sobe oz. razreda brez ključa v primeru nasilja. Odklepanje s ključem v primeru zaklenjenosti od znotraj.
  4. Vratno varovalo (zaščita) otroških prstov - da si otroci ne priščipnejo prstov z vrati.
  5. Kljuka za okno na kodo – odpirajo lahko le vzgojitelji, varuhi, učitelji ipd.
  6. Omarice za ključe v sili - da so na voljo ključi za odklepanje izhodov v sili.
  7. Vratna odpirala za krilna vrata za lažjo dostopnost hendikepiranih.

 

Rešitev dopolnjujejo:

 

Rešitev NOLIMAL obsega nabor aktivnosti, ki pokrivajo vse faze procesa upravljanja z mehansko varnostjo vrtca:

  1. ocena stanja, izbor varnostne opreme in svetovanje;
  2. načrtovanje, izvedba, izobraževanje in uvajanje operativnih sodelavcev in vodij;
  3. vzdrževanje mehanske varnostne opreme ter zagotavljanje življenjskega cikla tehnologije, opreme in celotnih rešitev. 

 

Pri oceni, predlogih in uvedbi sodelujemo z vašo vzdrževalno službo v smislu tehnološke presoje, navodil za vzdrževanje, podpore in reševanju izjemnih situacij. 


S strokovnjaki ekipe Nolimal imate priložnost celovito ali fazno urediti mehanska varnostno opremo objekta oziroma vrat. Prepričate se in zaupajte nam ogled, oceno in ponudbo.
 
Podlaga za vaš primer so zakonski predpisi, EN standardi in strokovne mehanske varnostne smernice. Ustrezna mehanska varnostna oprema omogoča lažje delo zaposlenim, zmanjša možnost neljubih dogodkov in posledično varnejše bivanje otrok in zadovljne starše in skrbnike.

 

 

P.S. Naj varnost otrok ne bo odvisna le od upanja.