Nolimal d.o.o., mehanska varnostna tehnika
Cesta pod goro 42
Borovnica
1353
Slovenija
info@nolimal.si
Facebook

Izobraževalne ustanove

 

 

Nolimal - SAFE EDU

 

Rešitev mehanske varnostne opreme za izobraževalne ustanove

 

Strokovnjaki Nolimal podpiramo izobraževalne ustanove z rešitvami mehanske varnostne opreme posebej izbrane in prilagojene za zagotavljanje varnosti ljudi, procesov, informacij in sredstev.


Skrb zagotavljanja varnosti učencev, študentov in šolskega osebja je na prvem mestu.
Tako imate boljše temelje za razvij učnih potencialov.

 

Rešitev Nolimal - SAFE EDU je zaposlenim, učencem oziroma študentom. Z njo ustanova oziroma ustanovitelj uredi mehansko varnostno opremo za zagotavljanje varnega izobraževanja in primerno varno in udobno delo zaposlenih. Rešitev omogoča celovito izboljšanje slabe, nefunkcionalne, neenotne ali nedelujoče mehanske opreme vhodov, prehodov, vrat, oken ipd.

 

Cilj rešitve SAFE EDU je celovito in po potrebi fazno oceniti in predlagati izboljšave ter urediti mehansko varnostno opremo, ki manjka, je slaba, poškodovana, slabo delujoča ali neenotna.

 

Zaposleni izobraževalne ustanove se boste osredotočali na strokovno delo ter imeli enotno in kvalitetno urejeno zaklepanje objekta, prostorov in vrat ter urejeno varno hrambo pomembnih dokumentov in informacij.

 


Pomembni deli rešitve SAFE EDU so: 

 

1. AMOK cilindrični vložek – za hitro zaklepanje sobe oz. razreda brez ključa v primeru nasilja. Odklepanje s ključem v primeru zaklenjenosti od znotraj.

2. Kontrola pristopa v zbornico in varovane prostore (elektronske kljuke, čitalci, kartice, pin koda)

3. Ključavnice za garderobe, omare, predale (elektronske, mehanske)

4. Omarice za ključe v sili - da so na voljo ključi za odklepanje izhodov v sili.

5. Vratna odpirala za krilna vrata - dostopnost hendikepiranih.

 

Rešitev lahko dopolnjujejo:

 

Aktivnosti sledijo vsem fazam procesa upravljanja z mehansko varnostjo vrtca:

  1. ocena stanja, izbor varnostne opreme in svetovanje;
  2. načrtovanje, izvedba, izobraževanje in uvajanje operativnih sodelavcev in vodij;
  3. vzdrževanje mehanske varnostne opreme ter zagotavljanje življenjskega cikla tehnologije, opreme in celotnih rešitev. 

 

Pri oceni, predlogih in uvedbi sodelujemo z vašo vzdrževalno službo v smislu tehnološke presoje, navodil za vzdrževanje, podpore in reševanju izjemnih situacij.


S strokovnjaki ekipe Nolimal imate priložnost celovito ali fazno urediti mehanska varnostno opremo objekta oziroma vrat. Prepričate se in zaupajte nam ogled, oceno in ponudbo.
 
Podlaga za vaš primer so strokovne mehanske varnostne smernice, EN standardi in zakonski predpisi. Ustrezna mehanska varnostna oprema omogoča lažje delo zaposlenim, zmanjša možnost neljubih dogodkov in posledično varnejše izobraževanje.